a) Epilasyon terminolojisini kavratmak,
b) Epilasyonda kullanılan cihazları öğretmek,
c) Epilasyon ile ilgili anatomi bilgilerini öğretmek,
d) İğneli epilasyonda kullanılan akımları ve uygulama tekniklerini öğretmek,
e) Deri ve kılın yapısını öğretmek,
f) Epilasyon uygulama becerisini kazandırmak,
g) Depilasyon uygulama becerisini kazandırmak,
h) İşyeri hijyeninin önemini ve temizleme tekniklerini kavratmaktır.

a3

Bu program 168 saat – 14 haftadan oluşur.
Haftada: 12 saattir.
Teorik: 67 saat Uygulama: 101 saat