a) Tırnak bakımının önemini kavratmak,
b) Tırnak bakımının sağlık kurallarına uygun yapılmasının önemini kavratmak,
c) İnsan vücudunun yapısını ve sistemlerini öğretmek,
d) Cilt ve tırnak hastalıklarını kavratmak,
e) Bulaşıcı hastalıkları ve korunma yöntemlerini öğretmek,
f) Tırnağa şekil verme yöntemlerini öğretmek,
g) El ve ayak masajının önemini kavratmak,
h) Protez tırnak çeşitlerini ve uygulamasını kavratmaktır.

a6

Bu program 552 saat – 23 haftadan oluşmaktadır.
Haftada: 4 gün * 6 saat = 24 saat
Teorik: 221 saat Uygulama: 331 saat