a) Kursiyerlerin insan vücudunu tanımaları, anatomik ve fizyolojik bilgileri kavramaları,
b) Yüz ve vücut cildini tanımaları, bakımı ve koruması hakkında beceri kazanmaları,
c) Vücut, yüz, el, ayak ve tüm cilt bakımı ile ilgili bilgi edinmeleri,
d) Kursiyerlerin uygulamaya yönelik hijyenik ve bilinçli çalışma becerisini geliştirmeleri,
e) Kursiyerlerin yeni bir meslek sahibi olmaları ve böylece aile bütçelerine katkıda bulunmaları beklenmektedir.

a5

Bu program 160 saat – 8 haftadan oluşur.
Haftada: 20 saattir.
Teorik: 80 saat Uygulama: 80 saat